Lettergrootte: Kleiner | Groter
Homepage

* Medewerkers van het Medisch Centrum Pandion:

Huisartsen:                           Assistentes:
Dhr. C.P.A. Bastiaanse         Daniëlle den Braber- de Korte
Dhr. A.A. Quraishi                 Janet Huizinga
Mevr. J. Dasi                          Lilian Isken-van Wijk
Dhr. J. Reijnders                   Marianne van Urk-de Ruiter
                                                Greta Wakker –Weerstand
                                                Jolanda Scheggetman
                                                Ilona de Vos                                    

Praktijkondersteuners:         Managementondersteuners:
Hester de Lange                       Ilona de Vos
Helen de Ruiter                       Lilian Isken - van Wijk
Lilian Isken - van Wijk


* Betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid vind u op www.thuisarts.nl
Deze site, samengesteld door huisartsen, geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
Hier is goed te vinden hoe lang een klacht aan mag houden en wanneer u echt uw huisarts moet bezoeken.

* Verbeteren van de praktijkvoering
Zeer veheugd delen wij u mee dat de huisartsen en hun medewerkers afgelopen week ook het NHG keurmerk hebben mogen ontvangen! Deze is te herkennen aan de sticker op de voordeur en bij de balie van de assistentes.


* Samenwerkende diciplines in de eerste lijn ( http://www.stichtingeerstelijnszorgbotter.nl/ )
De huisartsen van Medisch Centrum Pandion werken samen met de VN apotheek, Topfit fysiotherapie en Therese Tosserams.
Door deze intensieve samenwerking kunnen we zorg leveren die is afgestemd op de behoefte van de patient.